loading...

Video hướng dẫn cấu hình DNS trên Linux bởi ATHENA – Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế. Video được hướng dẫn trực quan, dễ hiểu.

DNS là gì?

DNS là viết tắt của Domain Name System. Một máy chủ DNS đợi kết nối ở cổng số 53, có nghĩa là nếu bạn muốn kết nối vào máy chủ đó, bạn phải kết nối đến cổng số 53.

Máy chủ chạy DNS chuyển hostname bằng các chữ cái thành các chữ số tương ứng và ngược lại.

Ví dụ: 127.0.0.1 –> localhost và localhost—>127.0.0.1

Hệ thống “tên đến địa chỉ” (name-to-address) được dùng trước đây khi DNS chưa ra đời, đây thực chất là 1 file trên server. Cấu tạo của 1 file này là 1 table với “hostname” và địa chỉ IP tương ứng, file này được cập nhật và bảo quản bởi Standford Reserch Institute Network Information Center (SRI-NIC). Vài lần 1 tuần, tổ chức này lại cập nhật nội dung file này.

Những người quản trị mạng nếu cần sẽ download file này xuống để dùng cho local DNS. Dần dần, số lượng của các trang web trên internet ngày càng nhiều. Cách cũ dùng “name-to-address” trở nên thiếu hiệu quả và tốn thời gian –> DNS ra đời.

DNS không phụ thuộc vào bất cứ 1 server riêng rẽ nào, DNS được phân phát cho ngườii dùng dưới dạng 1 file cơ sở dữ liệu, file này được giũ trên khắp các DNS server trên toàn thế giới. Mỗi DNS server đều tự tìm kiếm một DNS cao hơn khi nhận được yêu cầu về 1 host nào đó không có trong cơ sở dữ liệu trên máy mình.

Video hướng dẫn cấu hình DNS trên Linux

>

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng