loading...

AngularJS (thường được gọi là Angular.js hoặc AngularJS 1.X) là một web framework JavaScript được phát triển và tài trợ bởi Google và cộng đồng để giải quyết các vấn đề gặp phải trong việc phát triển ứng dụng đơn trang. Ngoài ra, AngularJs còn có các thành phần bổ sung cho Cordova, framework sử thường dùng để viết các ứng dụng di động. Nó nhằm mục đích để đơn giản hóa cả phát triển và thử nghiệm của các ứng dụng bằng cách cung cấp một framework với kiến trúc cho client side đó là MVC và MVVM.

Trong quá trình nghiên cứu, tôi có sưu tầm được 1 tài liệu học AngularJS viết bằng Tiếng Việt rất hay, kèm theo đó là bộ video và tài liệu học AngularJS trong 6h.

Hy vọng bộ tài liệu này có ích trong quá trình nghiên cứu AngularJS của bạn!

Chúc bạn học tốt!

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng