loading...

Tài liệu xử lý tín hiệu và lọc số này trình bày một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại.

Cuốn sách này không những giúp ích cho tốt cho sinh viên các ngành công nghệ mà cũng là tài liệu tham khảo tốt cho nghiên cứu sinh cũng như các chuyên gia.

Tập 1:

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc;
Chương 2: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z
Chương 3: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục
Chương 4: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc
Chương 5: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn.

Tập 2:

Chương 6: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (Bộ lọc số IIR)
Chương 7: Cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số
Chương 8: Biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái
Chương 9: Lọc số nhiều nhịp
Chương 10: Biến đổi Fourier nhanh
Chương 11: Biến đổi HILBERT và hệ thống pha tối thiểu

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng