loading...

Tổng hợp các bài Lab quản trị mạng Windows Server 2008 & Vista của Nhất Nghệ bao gồm tài liệu pdf và video. Hy vọng bộ tài liệu hữu ích với bạn.

Bộ tài liệu gồm 14 nội dung:

0. Mục lục – Giới thiệu mô hình thực tế & lab
1. Nâng cấp Domain Controller tích hợp DNS Server
2. Cài DHCP Service role & cấu hình DHCP scope
3. Vista Client join domain
4. Tạo organization unit, user va group
5. Thiết lập NTFS permission trên hệ thư mục
6. Thiết lập home folder & roaming profile
7. Thiết lập GPO triển khai phần mềm MS Office tự động tùy theo người dùng (deploy MS Office per user)
8. Thiết lập GPO giám sát hoạt động đăng nhập (audit account log on event)
9. Thiết lập GPO giám sát hoạt động truy cập tài nguyên (audit object access)
10. Cấu hình một số user không chịu tác động của GPO
11. Cài đặt printer & thiết lập permission
12. Cấu hình RRAS role để các máy trạm cp1 có thể truy cập internet
13. Cấu hình Windows Vista

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng