loading...

Giáo Trình Yahoo Toàn Tập

Cập nhật lúc 19/02/2015 | 2874 |

Giáo trình yahoo toàn tập sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Yahoo! Messesnger, Yahoo! Mail, viết blog với Yahoo.

Giáo trình Yahoo toàn tập gồm có 3 chương: Yahoo! Messenger, Yahoo! Mail, Yahoo 360

Chương 1: Yahoo! Messenger
1. Giới thiệu
2. Các điểm mới trong phiên bản Yahoo! Messenger 8.0
3. Download và cài đặt Yahoo! Messenger
4. Tạo một ID mới để chat trong Yahoo! Messenger
5. Login vào Yahoo! Messenger để chat
6. Các thành phần giao diện của Yahoo! Messenger
7. Quản lý danh sách chat
8. Xem thông tin về bạn chat
9. Hiệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat
10. Thanh trạng thái
11. Giao diện và thành phần trong cửa sổ chat
12. Làm quen với Plugin trong Yahoo! Messenger 8.0
13. Các plugin được hỗ trợ trong cửa sổ chat
14. Một số thủ thuật khi chat với Yahoo! Messenger
Chương 2: Yahoo! Mail
1. Đăng kí một địa chỉ Yahoo! Mail miễn phí
2. Nhận mail từ Yahoo! Thư
3. Gửi mail từ Yahoo! Thư
4. Các tùy chọn Yahoo! Mail
5. Một số thủ thuật với Yahoo! Mail
Chương 3: Yahoo! 360

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng