loading...

Giáo Trình Lý Thuyết Thông Tin

Cập nhật lúc 20/02/2015 | 5267 |

Giáo trình lý thuyết thông tin được biên soạn dựa trên các bài giảng đã được giảng dạy nhiều năm cho đối tượng là sinh viên chính quy ngành công nghệ thông tin tại khoa công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên cùng với việc tham khảo một số giáo trình của các trường đại học khác cũng như các tài liệu nước ngoài.

– Chương 1: Trình bày một số khái niệm về lý thuyết thông tin
– Chương 2: Đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và các cơ chế phân tích phân tích phổ cho tín hiệu, khái niệm về nhiễu trong quá trình truyền tin
– Chương 3: Trình bày các khái niệm cơ bản về độ đo thông tin,….
– Chương 4: Giới thiệu các khái niệm chung về mã hóa,…
– Chương 5: Giới thiệu một số hệ mật mã nổi tiếng tiếng trên thế giới

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng