loading...

Ebook Thủ Thuật Registry Tiếng Việt

Cập nhật lúc 18/02/2015 | 4620 |

Ebook này chia sẻ cho các bạn các thủ thuật Registry Tiếng Việt. Hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích với bạn.

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng,… Ebook này sẽ chia sẻ cho các bạn biết các thủ thuật với Registry.

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng