loading...

CCNA LAB GUIDE VERSION 4.0

Cập nhật lúc 20/02/2015 | 5454 |

Giáo trình CCNA LAB GUIDE VERSION 4.0 của tác giả Dương Văn Toán. Giáo trình này gồm 9 phần và 25 chương.

Phần I: Giới thiệuvề các thiết bị Cisco
– Chương 1: Các loại cáp và các loại kết nối
– Chương 2: Giao diện Command-Line Interface
Phần II: Cấu hình Cisco Router
– Chương 3: Cấu hình một Cisco Router
Phần III: Định tuyến
– Chương 4: Giao thức định tuyến tĩnh
– Chương 5: Giao thức định tuyến RIP
– Chương 6: Giao thức định tuyến EIGRP
– Chương 7: OSPF đơn vùng
Phần IV: ChuyểnMạch (Switching)
– Chương 8: Cấu hình một Switch
– Chương 9: VLAN
– Chương 10: VTP và Inter-Vlan Routing
– Chương 11: STP và EtherChanne
Phần V: Mở rộng mạng LAN
– Chương 12: Triển khai một Wireless LAN
Phần VI: Quản trị mạng và xử lý lỗi
– Chương 13: Dự phòng và khôi phục phần mềm Cisco IOS và các file cấu hình
– Chương 14: Các bước khôi phục Mật khẩu và Configuration Register
– Chương 15: Giao thức CDP
– Chương 16: Telnet và SSH
– Chương 17: Các câu lệnh Ping và Traceroute
– Chương 18: SNMP và Syslog
– Chương 19: Cơ bản xử lý lỗi
Phần VII: Quảnlý các dịch vụ IP
– Chương 20: Network Address Translation (NAT)
– Chương 21: DHCP
– Chương 22: Ipv6
Phần VIII: WAN
– Chương 23: HDLC và PPP
– Chương 24: Frame Relay
Phần IX: Bảo mật mạng
– Chương 25: Access Control List (ACL)

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng