loading...

2 CD học hệ điều hành Linux của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh rất hay được hướng dẫn bằng video.

Tài liệu về hệ điều hành Linux được nhiều bạn quan tâm. Chúng tôi xin chia sẻ 2CD học hệ điều hành Linux của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu hữu ích bổ sung vào bộ sưu tập tài liệu hệ điều hành của bạn.

2 CD này gồm có 8 chương:

Chương 1 :Giới thiệu Linux , GNU
Chương 2 :Quản lý tiến trình
Chương 3 : Hệ thống file EXT2, EXT3
Chương 4 : Linux Kernel
Chương 5 : Linux Networking
Chương 6 : Hệ thống tập tin phân tán
Chương 7 : An toàn và bảo mật
Chương 8 : Domain Name System – DNS

Để chúng tôi có nhiều động lực chia sẻ nhiều tài liệu hơn, bạn hãy chia sẻ website giaotrinhcntt.com cho nhiều người biết. Cảm ơn bạn!

Like Fanpage Giáo Trình CNTT Để Nhận Nhiều Tài Liệu, Quà Tặng