Tag: windows server 2008

Tài Liệu Quản Trị Mạng Windows Server 2008

Cập nhật lúc 20/02/2015 | 1234 | 39919
Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành máy chủ windows thế hệ tiếp theo của hãng Microsoft. Phiên bản 2008 có nhiều tính năng được cải thiện mảnh mẽ so với các phiên bản trước. Tài liệu quản trị mạng Windows Server 2008 này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về hệ điều hành…

Xem chi tiết