Tag: tài liệu asp.net

Tài Liệu Học ASP.NET MVC Trong 7 Ngày

Cập nhật lúc 23/07/2015 | 1234 | 18904
MVC là 1 pattern design kinh điển trong lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL). MVC là viết tắt chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI (User Interface) thành 3 phần tương ứng, đầu vào của các controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic,…

Xem chi tiết