Tag: quản trị mạng server 2012

Tài Liệu Hướng Dẫn Windows Server 2012 – Tiếng Anh

Cập nhật lúc 08/03/2015 | 1234 | 10026
Windows Server 2012 hội tụ được các kinh nghiệm mà Microsoft thu được từ việc xây dựng và vận hành các đám mây public nhằm đạt được một server nền có động lực cao, khả thi, và có hiệu quả về chi phí cho trung tâm dữ liệu cũng như các đám mây cá nhân…

Xem chi tiết