Tag: lập trình nodejs

Video Học NodeJS Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Cập nhật lúc 13/01/2018 | 1234 | 2460
Node.js là một nền tảng dựa vào Chrome Javascript runtime để xây dựng các ứng dụng nhanh, có độ lớn. Node.js sử dụng các phần phát sinh các sự kiện (event-driven), mô hình non-blocking I/O để tạo ra các ứng dụng nhẹ và hiệu quả cho các ứng dụng về dữ liệu thời gian thực…

Xem chi tiết