Tag: hướng dẫn boot máy tính

Bộ Sưu Tập Về Sử Dụng Đĩa Boot Máy Tính

Cập nhật lúc 17/02/2015 | 1234 | 3610
Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đĩa boot máy tính. Đây là tài liệu rất cần thiết khi sử dụng máy tính. Quét virut bằng đĩa Hiren Boot là cách tốt nhất để loại virut ra khỏi máy tính, nhất là trong trường hợp máy tính nhiễm những loại virut khó…

Xem chi tiết