Hotline: +841688875179

Video học Visual Studio 2010 (Tiếng Việt)

Cập nhật vào 01:51, ngày 05/09/2012, 18956 lượt xem, 21 bình luận  
lập trình, visual studio 2010


Visual Studio 2010 và .NET Framework 4 tập trung vào những cột trụ cốt lỗi trong trải nghiệm phát triển phần mềm, cung cấp những nền tản mới nhất, những trải nghiệm nhắm tới các loại ứng dụng nhất định, cùng nhiều cải thiện về kiến trúc lõi.

Lập trình Windows 8 Apps với HTML, CSS, JavaScript

Cập nhật vào 01:42, ngày 05/09/2012, 3080 lượt xem, 3 bình luận  
lập trình, hệ điều hành, windiws 8 apps

Cuốn sách này viết về cách viết các ứng dụng phong cách Metro cho Windows 8 bằng cách sử dụng HTML5, CSS3, và JavaScript. Tập trung chính của Microsoft là: sẽ áp dụng các công nghệ web trong nền tảng Windows 8, có cân nhắc một cách đặc biệt, độc đáo.

Tài liệu khá dễ hiểu về C#

Cập nhật vào 23:31, ngày 31/08/2012, 15115 lượt xem, 10 bình luận  
lập trình, lập trình c#

Bài giảng về C# khá dễ hiểu dành cho các bạn mới tìm hiểu về C#. Tài liệu này gồm có 13 bài giảng Powerpoint rất dễ hiểu.

Lập trình Facebook Application

Cập nhật vào 12:50, ngày 28/08/2012, 2685 lượt xem, 5 bình luận  
lập trình, lập trình facebook app

Cuốn sách này sẽ rất thích hợp cho bạn nào tự làm ứng dụng fanpage trên facebook theo cách riêng của mình, và quan trọng hơn là có thể tạo các trang với lượng người like hoặc theo dõi cực lớn. Cuốn sách này cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình marketing, pr  thông qua facebook một cách hiệu quả nhất.

Giáo trình lý thuyết thuật toán

Cập nhật vào 01:29, ngày 25/08/2012, 2878 lượt xem, 1 bình luận  

Giải bài toán có nghĩa là xuất phát từ dữ liệu vào, thực hiện một dãy hữu hạn những thao tác có cơ sở khoa học thích hợp để tìm được dữ liệu ra (kết quả) theo yêu cầu của bài toán.